• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Ruildagen & Extra opvangdag

Normaliter worden de kinderen op vaste dagen en tijden gebracht. Maar het kan zijn dat u een keer een beroep wil doen op andere dagen dan de afgesproken dagen. I.v.m. de groepssamenstelling, kind aantallen, leidster-kind-ratio en vaste gezichtenbeleid hebben we vaak 3-4 werkdagen nodig om een reactie te geven. Mocht u in nood zitten en spoedig een opvangdag nodig hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de locatiemanager of haar vervanger. Wij denken graag met u mee en informeren u over de mogelijkheden.

Ruilen van opvangdagen

Het is mogelijk om een vaste dag te ruilen voor een andere dag. Voorwaarden is wel dat er een ruildag plaats kan vinden als er ruimte is binnen de bestaande kind- en personeelsplanning. Dit betekent dat de kind-leidster-ratio niet overschreden mag worden en er geen extra personeel ingezet hoeft te worden. U kunt een ruildag vooraf aanvragen via het ouderportaal. Ruilen is een service die wij ouders willen bieden en kan alleen indien de bezetting het toelaat. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
Klik hier voor een aanvraag van ruildag

Voorwaarden voor ruilen van opvangdagen:

  • Ruilen geldt niet in geval van ziekte, erkende feestdagen en sluitingsdagen.
  • Ruildagen vervallen zodra de kinderopvang overeenkomst wordt beëindigd.
  • Ruildagen worden uiterlijk 2 weken vooraf aangevraagd via het ouderportaal.
  • Ruilen van dagen is alleen mogelijk in dezelfde maand als de geplande opvangdag.
  • Ruildagen zijn kind gebonden en kunnen niet worden ingezet voor broertjes of zusjes.
  • Ruilen van opdagen zijn mogelijk, maar ruilen of schuiven van opvangtijden zijn helaas niet mogelijk.
  • Mocht u in nood zitten en spoedig een opvangdag nodig hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de locatiemanager of haar vervanger
  • Afmelden kan tot 48 uur van te voren. Ingeplande maar niet afgenomen ruildagen (zonder bericht) komen te vervallen en kunnen niet worden gecompenseerd.

Extra opvangdag aanvragen

Soms heeft u gewoon een keertje extra opvang nodig. Bijvoorbeeld omdat oma en opa niet kunnen oppassen, omdat u verplichtingen hebt op uw werk of als incidentele aanvulling op uw contract. Hiervoor kunt u extra opvang bij de Engeltjes aanvragen! Dit kun je aanvragen via het ouderportaal.
Klik hier voor een aanvraag van incidentele opvang

De tarieven voor extra opvang staan vermeld in onze tarievenlijsten. Klik hier voor tarieven
Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze locatiemanager of haar vervanger. Zij helpen u graag verder!

Een goedgekeurde incidentele opvang annuleren
Onze planning en het rooster van personeel wordt op basis van de geplande kindplaatsen opgesteld. Om deze reden kan een incidentele opvang tot 48 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met de locatiemanager of haar vervanger. Bij het niet tijdig annuleren wordt de opvangdag in rekening gebracht volgens de afgesproken opvangtijden.