• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Groepsindeling kinderdagverblijf – locatie Den Haag

Ons kinderdagverblijf in Den Haag heeft vier groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 4 jaar. Bij de Engeltjes maakt uw kind deel uit een vaste groep. De groep bestaat iedere week weer uit dezelfde vaste speelgenootjes onder begeleiding van twee vaste pedagogisch medewerksters. Door de continuïteit die wij waarborgen met de vaste pedagogisch medewerkers, ontstaat een veilige en betrouwbaar band tussen de kinderen en de pedagogisch medewerksters.

Verticale groepen
Door de indeling in verticale groepen hebben ouders en kinderen in principe 4 jaar lang met dezelfde groepsleiding te maken. Hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan die van belang is voor een goede communicatie, het uitwisselen van informatie en ondersteuning bij alledaagse opvoedvragen. Hierdoor kunnen pedagogisch medewerker optimaal inspelen op de individuele behoefte van uw kind.

De Oranje groep heeft plaats voor minimaal 8 en maximal 14 kinderen op een dag. Onder begeleiding van twee of drie vaste pedagogisch medewerkers. Indien nodig is er nog ondersteuning van een derde pedagogisch medewerker.

De Groene groep heeft plaats voor minimaal 4 en maximaal 7 kinderen. Onder begeleiding van twee vaste pedagogisch medewerkers.

De Gele groep heeft plaats voor minimaal 4 en maximaal 13 kinderen op een dag. Onder begeleiding van twee of drie vaste pedagogisch medewerkers.

De Paarse groep heeft plaats voor minimaal 4 en maximaal 8 kinderen. Onder begeleiding van twee vaste pedagogisch medewerkers.

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw vraag aan ons stellen. U kunt ook via dit formulier een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.