• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Visie

Kinderen ontwikkelen zich van klein naar groot, van simpele kinderlogica naar ingewikkelde redenering. Dat is zo duidelijk waarneembaar dat het vanzelfsprekend lijkt.

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen omvat echter méér

Wij houden ons bezig met ‘de werkwijze’ die achter de zichtbare veranderingen schuilgaan. Waardoor we bij de Engeltjes de ontwikkeling van uw kind op een pedagogisch verantwoorde wijze kunnen bevorderen. Door uitdagend spelmateriaal en een breed aanbod van ontwikkelingsgerichte activiteiten wordt ieder kind op spelenderwijze gestimuleerd een stapje verder te zetten in zijn of haar ontwikkeling. Ons uitgangspunt is het spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling van de kinderen, waarbij ieder kind centraal staat en als individu beschouwd wordt.

Kinderopvang Engeltjes staat onder leiding van onze pedagoge

Onze pedagoge mevrouw Parisa de Bruijn is een deskundige op het gebied van kindontwikkeling en opvoeding en op het terrein van beleidsontwikkeling. Met het speciaal ontworpen pedagogisch beleid én de best passende pedagogische begeleiding aan elk individueel kind, bieden wij kwalitatief hoogwaardig kinderopvang aan.

“Het is vooral de kwaliteit van de kinderopvang die bepaalt welk effect de kinderopvang heeft op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Opvang van hoge kwaliteit heeft aantoonbare positieve effecten, zowel op het welbevinden van de kinderen tijdens de opvang, als op hun latere ontwikkeling. Daarom hechten wij veel waarde aan
 het bieden van hoogwaardige kwaliteit om boven de algemene norm uit te stijgen.”

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw vraag aan ons stellen. U kunt ook via dit formulier een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.