• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Ziektebeleid

Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar de kinderopvang kan komen of kan blijven, kijken wij naar de volgende aspecten:

  • de gezondheid en het welbevinden van het kind;
  • de gezondheid van andere kinderen en de groepssamenstelling en het dagprogramma.

Het ziektebeleid van Kinderopvang Engeltjes is gebaseerd op het ‘Handboek Infectieziekten in het Kinderdagverblijf’, samengesteld door de GGD, de Huisartsenvereniging en de Inspectie Kinderopvang. Bij ziekte van uw kind nemen de pedagogische medewerkers altijd contact met u op en overleggen met u over de situatie van uw kind. In situaties waarin het handboek geen uitsluitsel biedt, beslissen de pedagogisch medewerkers, eventueel in overleg met de leidinggevende. Het kan zijn dat u gevraagd wordt of u uw kind komt ophalen.

Binnen Kinderopvang Engeltjes geldt de regel dat zieke kinderen de opvang niet kunnen bezoeken. Enerzijds omdat het infectie-, overdrachts- en besmettingsgevaar voor de overige kinderen kan betekenen, anderzijds omdat een ziek kind zich thuis het beste op zijn gemak voelt.

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw vraag aan ons stellen. U kunt ook via dit formulier een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.