• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Activiteiten

Elke maand staat in het teken van een thema. Voor ieder thema worden dagelijks variërende activiteiten aangeboden gericht op de ontwikkelingsfase en interesse van kinderen.

Naast de vaste thema’s gekoppeld aan feestdagen, zoals: Pasen en Sinterklaas, kiezen we ook speciale thema’s voor onze spel- en knutselactiviteiten, zoals: sprookjes, natuur maar ook opa’s en oma’s mogen een keer gezellig langs komen. Bovendien is er elke dag aandacht voor groepsactiviteiten: er wordt bijvoorbeeld voorgelezen, gezongen, geknutseld en regelmatig buiten gespeeld.

Ontwikkelingsgerichte activiteiten

Wij werken met een activiteitenprogramma afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen, gericht op ontwikkelingsgebieden van kinderen. Hierbij moet u denken aan emotionele-, cognitieve-, zintuigelijke- en motorische ontwikkelingen. Buiten het feit dat kinderen spelen leuk vinden, leren kinderen door spelen. Kinderen ontwikkelen door spel, spraak, kennis, motoriek en creativiteit.

Voorbereiding op de basisschool

Bij Kinderopvang Engeltjes worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Dit doen we onder meer door 3+ activiteiten te organiseren voor de oudste peuters. De 3+ activiteiten bieden extra uitdaging doordat kinderen spelmateriaal aangeboden krijgen dat geschikt is voor drie jaar en ouder. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw vraag aan ons stellen. U kunt ook via dit formulier een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.