• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Onze medewerkers

Het bieden van een basis van veiligheid, liefde, geborgenheid en vertrouwen, ter stimulering van de ontwikkeling van uw kind, staat bij ons te allen tijde voorop.

Deskundigheid en kwaliteit zijn voornaamste eisen die wij stellen aan onze pedagogisch medewerkers. Zij dragen immers dagelijks de verantwoordelijkheid over een groep kinderen en moeten in staat zijn deze kinderen een prettige, leerzame, maar vooral veilige en vertrouwde omgeving te bieden. Hiervoor is kennis nodig en zijn specifieke vaardigheden vereist. Onze pedagogische medewerksters zijn gekwalificeerd om in de kinderopvang te werken. Zij beschikken allen over een pedagogische opleiding op minimaal MBO niveau 3. Naast het benodigde diploma is het verplicht voor alle medewerkers in de organisatie om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen bij het Ministerie van Justitie. Deze verklaring heeft betrekking tot het justitieel verleden van een persoon.

Dit is wat betreft Engeltjes echter pas het begin!

Kinderopvang Engeltjes verwacht van haar medewerksters dat zij zich blijven ontwikkelen, bereid zijn nieuwe kennis op te doen en dat zij op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Wij bieden aan de pedagogisch medewerksters diverse trainingen en cursussen aan, zoals de Kinder-EHBO, Bedrijfshulpverlening en cursussen op het gebied van pedagogie.