• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Pedagogisch beleid

Wij werken met een pedagogisch beleid dat stoelt op wetenschappelijke kennis.

Hierdoor kunnen we op een pedagogisch wijze de ontwikkeling van kinderen bevorderen om de best passende pedagogische begeleiding aan te bieden.

Wij hanteren de meest invloedrijke psychologische theorieën over de ontwikkeling bij kinderen. U kunt mede denken aan John Bowlby, Jean Piaget, Erik Erikson, Lawrence Kohlberg en Sigmund Freud, Maria Montessori, Janusz Korczak, Thomas Gordon en Reggio Emilia. De visies van deze wetenschappers zijn met elkaar in verband gebracht door onze pedagoge en nader uitgewerkt in concrete werkwijzen en handelingen.

Begeleiden zonder straffen!

Kinderen leren het verschil tussen goed en kwaad geleidelijk tijdens het opgroeien. Deze hangt vervolgens ook weer samen met de verstandelijke ontwikkeling. Met andere woorden; als een kind verstandelijk nog niet in staat is om op een bepaalde manier te redeneren kan er ook niet verwacht worden dat het een bepaalde morele afweging kan maken. Indien een ongewenst situatie voordoet benoemen wij wat het kind wel kan doen i.p.v. te benoemen wat het kind niet mag doen. Hierdoor blijft het kind in zijn waarde, kan hij zich ontwikkelen en leert hij tegelijkertijd op een positieve wijze wat hij wel kan doen.

Onze pedagogische doelen zijn:

  • Een gevoel van emotionele veiligheid creëren
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties
  • Het eigen maken van waarden en normen (morele ontwikkeling)

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw vraag aan ons stellen. U kunt ook via dit formulier een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.