• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Privacyreglement

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de persoonsregistratie hebben wij een privacyreglement, dat berust op de Wet op de Persoonsregistratie. De gegevens van de kinderen die op de vestigingen bewaard worden, hebben alleen betrekking op de dagelijkse omgang met het kind. Het gaat hier bijvoorbeeld om noodzakelijke informatie over de voeding en de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. De op de vestiging aanwezige gegevens zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken personeel.

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw vraag aan ons stellen. U kunt ook via dit formulier een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.