• Pedagogisch beleid

 • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

 • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Onze voorzorgsmaatregelen

De gezondheid en het welzijn van de kinderen en onze medewerkers staan voorop!

In het belang van de gezondheid van kinderen en personeel hebben we voorzorgsmaatregelen genomen en een tijdelijk protocol omtrent het coronavirus opgesteld. Daarin zijn o.a. de extra maatregelen opgenomen:

 • handhygiëne;
 • onderlinge afstand;
 • extra schoonmaak en ventilatie;
 • extra schoonmaak speel- en beddengoed.

U kunt het protocol inzien in het ouderportaal onder kopje “documenten”. In nauw contact met GGD en RIVM volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Hun adviezen zijn voor ons leidend.

Voor de locaties van Kinderopvang Engeltjes betekent dit het volgende:

 • Wij vragen u uw kind thuis te houden bij koorts (vanaf 38 graden), verkoudheid, hoesten niezen of keelpijn. Het gaat tenminste om één van de klachten, dus ook als uw kind alleen hoest of koorts heeft.
 • Als uw kind vanwege een allergie neusverkoudheid heeft, mag uw kind naar de opvang komen.
 • Als de bovengenoemde klachten 24 uur weg zijn kan uw kind weer naar de opvang komen.
 • Wij verzoeken u om via het ouderportaal of telefonisch uw kind ziek te melden en ook beter te melden.
 • Als uw kind op de opvang één van bovengenoemde klachten ontwikkelt, neemt een pedagogisch medewerker telefonisch contact met u op en zal zij u vragen om uw kind te komen halen.
 • Als u zelf de bovengenoemde klachten ervaart, vragen wij u uw kind door iemand anders te laten brengen en/of op te halen. Dit geldt natuurlijk ook voor andere personen die uw kind doorgaans komen brengen en/of ophalen.
 • Als u het vermoeden heeft dat u of uw kind het Coronavirus (COVID-19) heeft, dan wordt u verzocht telefonisch contact op te nemen met uw huisarts en onze locatiemanager.

Aangezien bovengenoemde richtlijn ook geldt voor onze medewerkers kunnen wij ermee te maken krijgen dat ook medewerkers thuis moeten blijven. Wij bekijken per dag wat dat betekent voor de bezetting op de groep. Wij doen ons uiterste best om vervanging te regelen. Dit kan betekenen dat we groepen moeten samenvoegen. U mag erop vertrouwen dat we ons uiterste best doen dit tijdig met u te communiceren.

 

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw vraag aan ons stellen. U kunt ook via dit formulier een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.