• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Informatie over de noodopvang bij de Engeltjes

In opdracht van de overheid is de kinderopvang t/m 10 mei gesloten. Wij bieden in deze periode wel opvang aan ouders met een cruciaal beroep. Op deze pagina vind je meer informatie over deze opvang. De noodopvang is zo flexibel mogelijk en is gegarandeerd. Dat betekent dus dat voor alle kinderen waarvoor dit aangevraagd wordt een plek is (mits het kind geen verkoudheidsklachten heeft én ouders voldoen aan de criteria van een cruciaal beroep). Deze opvang is ook beschikbaar voor ouders die geen klant zijn bij de Engeltjes.

Tijdens de opvang zorgen onze medewerkers voor leuke activiteiten, voldoende beweging en gezonde voeding. Uiteraard kunnen basisschoolkinderen ook hun schoolwerk bij ons maken.

Voor wie is de noodopvang bedoeld

De noodopvang is voor ouders met een cruciaal beroep, die t/m 28 april wel kinderopvang nodig hebben om hun beroep uit te kunnen blijven oefenen.

De Rijksoverheid geeft aan: “Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.”

Voor meer informatie over de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen kunt u terecht op de website van de  Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Noodopvang aanvragen

U kunt noodopvang aanvragen door een e-mail te sturen naar de locatie via de onderstaande e-mailadressen:

  • Noodopvang aanvragen voor de Engeltjes in Rotterdam: rotterdam@kinderopvangengelthes.nl
  • Noodopvang aanvragen voor de Engeltjes in Den Haag: denhaag@kinderopvangengeltjes.nl

Voorwaarden waarop kinderen naar onze opvang mogen komen:

  1. Als één van ouders in een cruciale beroepsgroep werkt.
  2. Uiteraard kunnen wij de noodopvang alleen bieden aan kinderen die GEEN gezondheidsklachten hebben zoals; neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts (vanaf 38 graden).
  3. Als de bovengenoemde klachten 24 uur weg zijn kan het kind weer naar de Engeltjes komen.
  4. Als een kind op de opvang één van bovengenoemde klachten ontwikkelt, neemt de pedagogisch medewerker telefonisch contact met de ouder op en zal de ouder verzocht worden om het kind te komen halen.
  5. Het kind heeft geen contact gehad met iemand die besmet is of kan zijn.
  6. Kinderen mogen alleen gebracht en gehaald worden door ouders of derden die geen gezondheidsklachten hebben zoals; neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts (vanaf 38 graden).

De noodopvang is kosteloos!

Voor de extra noodopvang worden geen kosten gerekend. Heb je al een contract bij de Engeltjes, dan ontvang je wel – net als alle ouders – een factuur voor deze contracturen. Heb je meer uren opvang nodig dan op het contract staat, dan worden voor deze extra uren noodopvang geen kosten in rekening gebracht.

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw vraag aan ons stellen. U kunt ook via dit formulier een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.