• Pedagogisch beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

  • Wij bieden dagelijks gezonde warme maaltijden aan die bereid zijn met verse ingrediënten

Flexibel gebruik

Normaliter worden de kinderen op vaste dagen gebracht. Maar het kan zijn dat u een keer een beroep wil doen op andere dagen dan de afgesproken dagen.

Ruilen van dagen

Het is mogelijk om een vaste dag een keer te ruilen voor een andere dag in de week. Voorwaarde is wel dat het aantal kinderen in de groep op die dag niet te groot wordt. Ouders regelen het ruilen van dagen met de pedagogisch medewerkster van de groep.

Extra opvang

In noodgevallen, of omdat u een keer een extra dag opvang wil, kan uw kind een extra dag komen onder het voorbehoud dat er plaats is op de groep. De kosten voor deze opvang worden volgens het geldende dagtarief in rekening gebracht. Hoewel wij ons aanbod zoveel mogelijk willen flexibiliseren, zijn er grenzen. Het welbevinden van het kind en het functioneren van de groepen blijven voorop staan.

Contactformulier

U kunt via het contactformulier uw vraag aan ons stellen. U kunt ook via dit formulier een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.